Digital Strategi

bildet hentet fra: www.unsplash.com juni 2020

Nå nærmer vi oss slutten av semesteret. Som del av eksamen så går den ene oppgaven ut på å beskrive hva som er viktig i en digital strategi, så jeg tenkte å gi noen forklaringer og beskrive med et lite innlegg her på bloggen hva man bør tenke på når man skal utforme en digital strategi.

Hva er en digital strategi?

I en organisasjon så vil det være nødvendig å ha en strategi for hvordan man skal selge produkter eller tjenester. Strategi er en prosess og vil underveis måtte endre seg ut fra de ytre omgivelsen. Bak enhver strategi så ligger det et mål og strategien skal fortelle oss for hvordan vi skal nå dette målet og hva som skal til for å komme oss dit. Tenk deg at ditt mål er å gå ned 10kg få muskler og leve et sundt liv. Et slikt mål forteller ikke oss hvordan man skal klare dette men om man planlegger og legger en strategi for å oppnå målet så vet man hva som må gjøres. Dette gjelder også en digital strategi. Vi må planlegge for fremtidige aktiviteter og bryte disse ned i aktiviteter for å oppnå formålet.

En strategi starter altså med å finne målet for deretter å bryte ned målet med å finne ut av hva slags aktiviteter man må gjennomføre for å nå målet. Det vil være viktig å lage en situasjonsanalyse for å kartlegge muligheter, trusler, styrker og svakheter som også kalles for en SWOT-analyse. Det vil være lurt å diskutere nå-situasjonen man befinner seg og for å se på hva man kan endre for fremtidige situasjoner.

Når man har sett på analysen så kan man utarbeide en plan og etter dette så vil man begynne å implementere planen. Dette kan være å kjøre ut kampanjer for å treffe målgruppen sin enten med å skaffe seg leads fra nyhetsbrev som igjen kan føre til kunder eller benytte sosiale medier som Instagram og Facebook, eller søkemotoroptimalisering gjennom plattformer som Google for å skaffe søketreff.

Lene Pettersen skrive i sin bok «hva er strategi» denne definisjonen: «Vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser». Jeg føler at dette stemmer ganske godt.

Det vil være viktig for lønnsomheten at man skaper og fanger verdi. Det jeg mener med dette er at det er viktig å skape varig konkurransefortrinn og ta beslutninger under usikkerhet. Marjolein Visser skriver i sin bok «Digital Marketing fundamentals, from strategy to ROI» en 7 trinns strategisk kartleggingsmodell som man kan følge for å utarbeide en strategisk plan for å oppnå en plan om å nå sine mål på digitale løsninger. Denne modellen består av syv trinn som må gjennomføres for å kartlegge nåtid- og fremtidig situasjoner, SWOT-analyse og planlegging. Jeg vil anbefale å ta en titt på dette.  

Performance Marketing

Kort forklart så er performance marketing en målbar, resultatorientert form for markedsføring som kan brukes til å kartlegge ulike annonser og kampanjer for å få en mer optimalisering av de aktivitetene som man kjører ut av markedsføringen digitalt. Ulike kriterier kan bli satt på hva som skal måles. Slike kriterier kan for eksempel være klikk, engasjament, salg og antall visninger. Hovedregelen er å få målt de mest optimale målene å rette budsjetteringen mot da vil gi størst effekt for videre strategi.

I motsetning til den tradisjonelle markedsføringen så vil en mer moderne resultatbasert markedsføring resultere i at man kan utnytte de ressurser man har i sin bedrift til å utnytte effekten av disse resultatene som man får målt på digitale løsninger som for eksempel en nettbutikk som elkjop.no der man kan analysere tallene for hvilke produkter og hva som gir best gjennomslag på deres produkter i en mer sanntids rapport.

Hvis Elkjøp ønsker å kjøre en kampanje så vil de kunne innhente data for hvilke produkter som kan få størst effekt og hvilke produkter man kan utelukke i en kampanje.

Hvorfor og hvordan bruker man performance marketing?

Data kan samles inn fortløpende men da er det viktig å fremme ett budskaps om kan føre til en respons i kampanjen. Denne responsen kan registreres i orm av at de besøkende enten klikker seg inn på en markedsføringsvideo (reklame add), klikker seg på kjøp eller ønsker å motta nyhetsbrev. Data fra slik respons vil kunne samles inn og analyseres som igjen kan brukes til å øke innsatsen i kampanjen der den har størst effekt.

Kilder: https://www.omegamedia.no/performance-marketing

Hvordan lærer jeg best

Denne uken så har vi fått i oppgave å lage en video som skal omhandle temaet «Lære best». Jeg forteller litt om mine tanker og ideer rundt dette og hvordan jeg selv bruker mine hverdager til å lære meg noe nytt i forhold til skolerelevant lærdom. Håper dere synes videoen falt i smak og at dere kan relatere dere til noe av det jeg har å komme med. Trykk på play og snurr film 🙂

Vi skal starte nettbutikk!!

Kilde: https://unsplash.com/s/photos/goals

Hei!

Nå har eksamen i del 3 i valgfag «Digital Markedsføring» startet for fult. Etter endt påskeferie hvor batteriene har blitt fulladet og kroppen har fått sin fine nykokte rødfarge fra å stirre på solen gjennom vinduet, så er jeg endelig klar for action! I del 3 så skal vi bruke verktøy som Google Analytics til å analysere trafikken vi har på bloggen samt nettbutikken som vi skal lage. Det å starte en nettbutikk er helt nytt for meg og mange andre i klassen, men det blir jo så gøy å lære seg. Vi har slått oss sammen i gruppe på tre totalt og ambisjonene vi har i den gruppen som jeg jobber med er så utrolig bra. Vi har virkelig lyst til å tilegne oss all den kunnskapen som vi kan lære oss gjennom forelesninger men samtidig lære oss litt selvstendig til hvordan vi skal kunne anvende det vi lærer. Det blir nok noen fall og knall men målet vårt om å få opprettet en ferdig tilrettelagt nettbutikk med mål om å selge produktene er et mål som vi fast bestemt skal klare å gjennomføre.

Kilde: https://brisenshop.no/

Denne uken så hadde vi en forelesning der vi ble introdusert for guttene Marius og Ola. Disse guttene hadde digital markedsføring som sitt valgfag, og de fortalte oss hvordan det for dem var å starte en nettbutikk som del av sin eksamen samt noen nyttige tips og råd. Deres historie vekket min interesse og tankene gikk i høygir for hvordan jeg og min gruppe skulle angripe denne eksamensoppgaven på en effektiv, kreativ og strukturert måte. OKR-målsetninger (Objective, Key Results) ble nevnt og dette mener jeg også er ett viktig verktøy å ta i bruk for å kunne justere seg etter de målene som man har satt for å skape en drivkraft til å komme i mål. Marius og Ola sammen med Jonas startet merkenavnet «Brisen», og det var deres historie fra oppstart til suksess de fortale om.

Det å starte en nettbutikk kan være enkelt men samtidig vanskelig dersom man ikke setter seg inn i de verktøyene som stilles disponibelt ute på internett. Digitale løsninger finnes og det vil være lurt å lære seg disse slik at man kan anvende dem for å utforme en nettbutikk.

«Brisen» guttene anbefalte å benytte Shopify som verktøy til å bygge nettbutikken og Prinful. Shopify samt Prinful gjør det enklere å designe sin egen nettbutikk med integrerte funksjoner. Det ble anbefalt å fort lage vareprøver for å bruke disse til å ta bilder som kan brukes i nettbutikken og samtidig tiltrekke seg flere kunder når man gjør nettbutikken mer personlig. Gjennom verktøyet Stripes så kan man velge hvilke betalingsløsninger som kan benyttes og her anbefalte dem å bruke Visa, MasterCard, PayPal, Apple Pay. Det ble nevnt vipps som en løsning men dette var en mer kronglete måte å få satt opp da det krevde litt mer arbeid.

Det å benytte seg av sosiale medier for å markedsføre nettbutikken gir en gylden mulighet til å kunne tiltrekke seg potensielle nye kunder inn i nettbutikken. Plattformer som Instagram, Facebook, Google og Snapchat blir daglig brukt av mange selskaper til å kapre kundene de jakter etter. Når vi også benytter oss mye av slike plattformer i de daglige rutinene som vi mennesker har så kan vi enkelt kunne påvirke til handling etter at interessen er fanget opp.

kilde: https://unsplash.com/s/photos/online-shopping

Noe annet som også virket smart var å benytte seg av velkomstbrev med en «forlatt handlekurv» påminnelse. Her anbefalte Brisen guttene å benytte Mailchimp som lett kan integreres med Shopify. Bonjoro er også en enkel integrasjon som kan benyttes sammen med Mailchimp og Shopify som er gratis å bruk de første 14 dagene og kan bidra med å øke markedsandeler.

Kilde: https://unsplash.com/s/photos/goals

Denne uken har det også blitt lagt stor vekt på å sette seg mål. Det er viktig med gode mål og disse bør kunne skape en drive som faktisk får deg til å skape en lyst for å oppnå. Målene man setter seg bør ikke være for små men heller ikke uoppnåelige. Fra tidligere erfaringer så har jeg selv benyttet SMART-mål og OKR i mine prosjekter. SMART står for Spesifikk, attraktivt, Reelt og Tidsbestemt. Det er viktig at man legger en slagplan for hvordan man skal arbeide mot målene sine og hvor ofte man skal sette av tiden sin til å arbeide. Man bør alltid sette en tidsbegrensning for når man skal bli ferdig og dette nettopp fordi man skal få en følelse av mestring når man fullfører. Det vil alltid være lurt å sette seg et mål som gir deg en utfordring men det vil alltid vøre lurt å evaluere fremdriften underveis.

Jeg vil avslutningsvis poengtere at av alle de gode tips og rådene som Brisen guttene fortale oss i forelesningen og deres presentasjon, absolutt er noe som jeg og gruppen min kommer til å ta til oss. Det er viktig å lytte til suksess historiene men også samtidig forstå at bak enhver suksess historie så er det mye feiling og hardt arbeid. Så det er bare å brette opp ermene, være fokusert og jobbe hardt! Vi gleder oss til å se hvordan dette kommer til å gå, men en ting er sikkert og det er at vi kommer ikke til å ligge på latsiden. Dette blir så gøy!

Målgrupper og stakeholder Theory:

bildet hentet fra https://unsplash.com

Hva er en målgruppe?

En målgruppe defineres som en gruppe eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet inn mot. Dyreparkens målgruppe trenger ikke kun være en men flere avhengig av hvor de ønsker å få tilslag opp mot ønsket målsetninger Dyreparken har. En målgruppe kan velges ut etter bestemte demografiske kriterier som kjønn, alder, inntekt, utdanning, bosted, forbruk og kundeforhold. Det kan i tillegg velges målgrupper ut fra psykografiske kriterier som holdninger, personlighet og livsstil eller atferdsmessige kriterier som brukshyppighet og merkelojalitet.

Stakeholder Theory:

Dette er en teori om hva som er en bedrifts interessenter både internt og eksternt. Freeman nevner i sin film på YouTube at denne teorien er en ide om hvordan organisasjoner fungerer. Dyreparken bør ha fokuset rettet opp mot både de interne og eksterne interessentene som de har for å kunne utvikle en plan for hvordan man sammen skal kunne oppnå organisasjonens kortsiktige og langsiktige mål. De interne interessentene i dyreparken er i vårt tilfelle de ansatte, eiere og ledelsen. De eksterne interessentene er leverandører, samfunnet, myndighetene, kreditorer, aksjeholdere og kundene.

Den interne målgruppen til Dyreparken bør være å satse på de ansatte. Dette bør da være ansatte med samme holdninger til dyr og kunnskapen til å ivareta dyrenes beste og kundene. Ledelsen og eiere bør kunne kommunisere dyreparkens budskap om å ivareta dyrene de har, parken og driften.

En god målsetning vil sørge for at interessenter ønsker å jobbe i samme retning. Dersom man klarer å formidle budskapet ved å jobbe i dyreparken så vil du kunne hjelpe til med å bidra til noe positivt, samhold og kunnskap så vil dette også skape en interesse blant de yngre og eldre som kunne tenke seg å søke på jobb eller frivillig til prosjekter.

De eksterne målgruppene kan i første øyekast fremstå som barnefamilier, turister og de som liker skuespill av begge kjønn. Men Dyreparken bør heller ikke glemme å kommunisere budskap som kan bidra til økt interesse blant myndigheter, investorer, leverandører og samfunnet.

Ved å kunne utbedre en slik plan for kommunikasjon så vil man nokså trolig kunne skape en økt interesse for Dyreparken. Dyreparken er ikke kjent for å være en park med en rimelig inngangspris. Dette har kunder reagert på tidligere og det kan fort bli ganske dyrt for en familie på fire å reise på besøk dit.

Dersom dyreparken kunne kommunisert på sosiale medier og vise mer frem dyrene som har det bra, får pleie og utstyret de trenger så vil det kunne forsterke argumentet mot en dyr billett ved å skape en holdning og lære forbrukerne/kundene noe. Dette vil også fange oppmerksomheten til interessentene

Kilder:

https://snl.no/målgruppe

https://hbr.org/2008/05/answers-to-all-of-your-grounds

Refleksjonsnotat – del 1

For å være helt ærlig så hadde jeg aldri trodd at da jeg valgte dette valgfaget «Digital markedsføring» allerede så tidlig inn i semesteret skulle dra stor nytte av det vi har lært. I første del av kurset så har jeg lært hvordan man lager en egen blogside, registrerer domenenavn og hvordan den digitale verden ser ut samt skrive bloginnlegg. Jeg merker allerede at jeg gleder meg til neste del av kurset. Det jeg sitter igjen med frem til nå er å ha lært om forskjellige temaer som kunstig intelligens, digitale plattformer, blockchains, forretningsmodeller, transaksjonskostnader og digital økonomi.

Da jeg fikk beskjeden om at vi skulle blogge som en del av dette kurset, så var det som ett fly som styrtet i havet. Tanken på å skrive blogg var så ut av min komfortsone som overhodet mulig og jeg visste ikke hvordan eller hva jeg skulle gjøre. Etter en liten kamp med meg selv og min indre redsel for å «drite» meg ut offentlig så tenkte jeg at dette er noe som egentlig er bra! Hvordan skal jeg noen gang tørre å tilegne meg ny kunnskap på noe jeg ikke kan dersom jeg ikke tør å utfordre meg selv? Dette var det store spørsmålet som jeg satt igjen med og svaret er at det var ikke så skummelt som jeg trodde det skulle bli.

Jeg har også utført en del praksis oppgaver som en del av dette kurset. Som for eksempel å gjennomføre kurs i Google Powersearch, overvåke temaer ved bruk av dashboard og rss for å nevne noen.

Tema som kunstig intelligens, plattformer og forretningsmodeller har for meg vært veldig læringsrikt. Dette er noe jeg kunne veldig lite om i utgangspunktet, men nå har jeg fått ett større innblikk i hvordan betydningen av disse teamene spiller en viktig rolle for fremtidig digital økonomi. For samfunnsutviklingen sin del så anser jeg valgemnet digital markedsføring som særdeles viktig ettersom det beror Norsk økonomi og fremtidens arbeidskraft og bidrar til økt kompetanse og kunnskap om de problemene som har oppstått og som kommer til å fortsette i fremtiden.

Google Powersearch

Hei,

I dag har jeg gjennomført Google sitt Google Powersearch kurs som foreleser Arne Krokan ønsket at vi skulle gjøre. I dette kurset så lærer du deg hvordan Google sin søkemotor fungerer samt noen triks og nyttige tips til hvordan man kan finne frem til det man faktisk søker etter er relevant til det man lurer på. Kurset er det opp i 6 forskjellige klasser med 5-7 seksjoner til hver klasse. Etter hver seksjon så følger så må man gjennomføre aktivitetsoppgaver som til sammen utgjør totalt 12 oppgaver.

Jeg valgte å gjennomføre dette kurset ved å se på videoene som var lagt ut på nettsiden som kurset gjennomføres på fordi jeg liker best å høre på forklaringene. Det tok meg noen timer å gjennomføre dette kurset så det er greit om man har litt tid på seg når man skal gjennomføre det.

Veldig mange bruker Google til å søke på nett for å finne svar på det de lurer på. Problemet for noen er at det kan dukke opp veldig mye informasjon og forskjellige nettsider. Hvilken nettside er mest relevant? Hvordan vet man at nettsiden man trykker på er en reel side? Eventuelt spørsmålet om det man finner er korrekt informasjon.

Jeg bruker selv google en god del i min hverdag til å søke meg opp på det jeg lurer på. Noe som jeg lærte i kurset var at man kan filtrere svarene sine. Dersom man søker på Tesla og velger «bilder» så vil det dukke opp bilder av Tesla biler. Ved å trykke på knappen som heter «verktøy» under søkeområdet så kan man også bestemme hvilke farge Tesla bilene skal ha og dette var noe som jeg faktisk ikke viste om! Spennende 😀

Google Powersearch har også en midtveis test og en avslutnings test som er en form for «eksamen» for å se om man har forstått det man har lært. I aktivitet 1.4 i kurset så fikk jeg en test. Jeg tenkte å forklare kort hva denne testen gikk ut på og grunnen til at har valgt denne testet er fordi jeg tenker at det er viktig å forstå hvilke søkeord man bruker når man skal finne svar på det man lurer på.

Oppgaven var som følger:

You received this letter from a friend.

You received this letter from your friend, who is a chef and food blogger.

Hi, I wanted to write about this really yummy French sandwich with tuna and peppers and anchovies called a Pom Banyon, or something like that. For the life of me, I can’t remember what it is called. I spent half an hour last night typing every possible spelling I could think of into Google, but could not find it. What do I do now?

Thank you,
L.

Given what you know about this problem, what query would you use to solve it?

Så her går oppgaven ut på at vi skal finne ut av hva slags søkeord man burde søke på i Google for å finne frem til navnet på sandwichen. Jeg måtte tenke meg om, og for å være ærlig så feilet jeg de første 2 forsøkene men til slutt så fant jeg det riktige svaret! I søkefeltet i Google så måtte jeg da søke med ordene [french sandwich tuna peppers anchovies]. Da kom det opp et forslag på oppskriften til en fransk sandwich med navnet «Pan Bagnat». Poenget med denne oppgaven var å få forståelse for hva man velger av søkeord når man skal få det resultatet man ønsker til å dukke opp.

Jeg anbefaler alle som ønsker å forbedre sine evner til å søke på Google og nettet til å fullføre dette kurset. For min del så lærte jeg mange nyttige ting og jeg kommer absolutt til å bruke de triksene som jeg lærte gjennom dette kurset til å bli flinkere til å søke meg frem på nett.

Avslutningsvis så ønsker jeg samtidig å gi noen tips som man kan ta i bruk når man skal søke seg frem på Google.  

 1. Bildesøk: Google har en funksjon som gjør det mulig å søke med bilder. Oppe til høyre hjørne kan man trykke på «bilder» og det gir deg muligheten til å legge inn ett bilde du har der man normalt ville skrevet søkeord, og få mer informasjon om det bildet. Det vil også gi deg muligheten til å finne nettsider og lignende bilder.
 2. Filtype: Dersom du ønsker å få opp resultater som er av en spesifikk filtype for ta utskrift på papir, så kan man også gjøre dette ved å fylle inn i søkefeltet ord som for eksempel [kabuki filetype:pdf] dersom man ønsker å lese om kabuki skuespill i Japan. Man kan også erstatte PDF i søket til andre filtyper som xls eller ppt.
 3. Kildekritisk – troverdig innhold: Selv om man søker etter informasjon så er det ikke nødvendig det som rangeres som nummer 1 i resultatet er det som er troverdig eller inneholder riktig informasjon. Hvordan vet man om det man søker på er troverdig informasjon? Man bør alltid være litt kritisk til det man finner. Man burde også se etter tegn til om det man trykker seg inn på er en troverdig nettside. Det er viktig at du velger ut dine søkeord med omhu og om du finner en nettside så prøv å søke på nytt men med en annen rekkefølge på spørsmålet.

Jeg håper disse tipsene var nyttige og at innlegget var interessant.

Hvordan jeg selv arbeider «digitalt»

I dagens samfunn hvor vi bruker digitale plattformer til å forenkle våres hverdager, kan man fort gå litt i surr og til tider stjeler det en del av tiden din. Noe jeg synes kan være litt morsomt men samtidig litt flaut er at min Iphone har en funksjon som gir meg en oppdatert rapport på hvor mange timer i uken jeg har brukt mobilen og hvilke apper som har vært mest i bruk. I dette bloginnlegget har vi fått i oppgave å skrive litt om hvordan jeg arbeider digitalt. Hvilke plattformer og apper tas i bruk i min hverdag for å holde meg oppdatert, arbeide smart og effektivt samt holde kontakt med den store verden.

Disse appene og plattformene bruker jeg i min hverdag:

LinkedIn:

Er en plattform og en app hvor man kan lage seg en profesjonell profil med CV, Jobbsøk, bygge nettverk og markedsføre din profil opp mot arbeidsgivere eller generelt interesserte personer som liker de temaene som du velger å legge ut. Før jeg begynte på Høyskolen Kristiania så hadde jeg ikke opprettet en LinkedIn profil. Jeg meldte meg på ett LinkedIn kurs i regi av skolen og fikk mange nyttige tips og råd til hvordan man burde bruke denne plattformen for å skille seg ut plant alle jobbsøkere og bygge nettverk. Jeg har faktisk fått en bedre opplevelse og positiv erfaring med bruk av LinkedIn. Noen har knyttet kontakt og noen rekrutterer har også sendt meg forespørsler om å komme på intervju og det er jo fantastisk!

Facebook:

Jeg bruker Facebook til å opprettholde kontakten med mine venner, familie og slektninger. Her er jeg daglig og klikker meg litt rundt men denne plattformen er nok ikke den jeg tar mest i bruk. Den er fin å ha for å knytte kontakt og følge grupper av det man interesserer seg for eller motta informasjon. Her er jeg medlem av diverse grupper tilknyttet skolen.

Twitter:

Jeg ser absolutt potensialet til twitter og at dette er en plattform som jeg burde bli enda flinkere til å ta i bruk. Twitter er en sosial plattform for deling av tanker og meninger, men samtidig veldig nyttig til å oppdatere seg med nyheter og bygge relasjoner.

GoogleDOC:

Dette er nok den digitale plattformen jeg tar mest i bruk i mine hverdager. Her jobber jeg systematisk med skolearbeid og deler notater med mine venner i form for oppgaver vi skal løse. På den måten kan vi alle bidra likt og det er ikke alltid man rekker å notere ned alt som blir sagt i forelesningen og da er det fint å dele slik informasjon med hverandre.

Canvas:

Canvas er en veldig nyttig plattform med en appfunksjon. Her mottar jeg varslinger og meldinger fra foreleser, kan se på timeplanen og finne nyttig informasjon for de emnene som jeg har hvert semester. Canvas blir brukt mye i skolesammenheng og er veldig lett å ta i bruk.

Spotify:

Når jeg planlegger og arbeider så liker jeg å høre på musikk. Det får meg til å fokusere og samtidig er den nyttig å ta i bruk for min del da jeg kan få høre på diverse podcasts til og fra skole eller jobb.

Det finnes ett hav av tilgjengelige digitale plattformer og apper som kan forenkle og forbedre din hverdag. Hvordan du bruker disse smart er ett annet spørsmål man kan stille seg. Det er nok ingen fasit på hva som er best eller mindre bra å ta i bruk, men jeg tror at dersom man planlegger hverdagene sine bedre ved å bruke slik teknologi så sparer det oss for mye tid.

#Dig2100 #dig2103 #digitalt #Arnekrokan

Business Model Canvas – Fra forretningside til forretningplan

hentet fra unsplash.com

I dette innlegget skal jeg ta for meg modellen «Business Model Canvas» og forklare hva denne går ut på. Veldig mange tar i bruk denne modellen for å utvikle forretningsmodeller, deriblant Innovasjon Norge.

En forretningsmodell skal kunne gi deg en oversikt over hvordan du skal gjennomføre etableringen i praksis og tjene penger (altinn.no).

Det som i stor grad er viktig i en god forretningsmodell er at man bør kunne svare disse spørsmålene:

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er eventuelle samarbeidspartnere og hvem er konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du levere?
 • Hvordan skal du får betalt?
 • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Om du klarer å svare på hver av disse punktene så er du godt i gang med en god forretningsmodell. Samtidig så er det også viktig at forretningsmodellen gir rom for fremtidige justeringer og endringer da markedet kan svinge og omstillinger må bli gjort. Ett fint verktøy å ta i bruk for å utvikle din forretningsmodell vil være å ta i bruk modellen «Business Model Canvas».

Business Model Canvas

Denne modellen som ble utviklet av Alexander Osterwalder i 2010, forklarer framgangsmåten til hvordan man går fra å ha en forretningside til å faktisk planlegge hvordan man skal løse de forskjellige «oppgavene» som trengs for å få satt i gang prosessen fra «plan til handling». Man kan enkelt si at Business Model Canvas fungerer som et rammeverk og verktøy for din bedrift for å teste ut hva som fungerer og ikke.

Jeg fant en video på youtube som forklarer hvordan Business Model Canvas fungerer på en forståelig og enkel måte.

Som forklart i videoen så består Business Model Canvas av ni byggeklosser. Hver av disse klossene henger sammen som en helhet og skal gi deg en bedre forståelse for om din forretningside er god eller muligens må forbedres. De ulike ni byggeklossene er som følger og de punktene som beskrevet ovenfor kan plasseres inn i disse.

Customer Segments:

 • Hvem skal du tilby dine varer/tjeneste til? Dette er mennesker og organisasjoner som skaper verdi og fortjeneste for din bedrift.

Value Proposition:

 • Hva slags produkt eller tjenester skal du tilby dine segmenter?

Channels:

 • På hvilken måte eller hvilke kanaler skal du bruke for å nå ut til kundene dine?

Customer Relationships:

 • Hvordan har du tenkt å bygge ett godt kundeforhold til kundene dine.

Revenue Streams:

 • Hvor kommer dine inntekter fra og hvordan skal de se ut?

Key Resources:

Hva slags ressurser trenger du for å kunne starte eller opprettholde driften?

Key Activities:

 • Hva slags aktiviteter må til for å skape resultatene og de ressursene?

Key Partners:

 • Trenger du samarbeidspartnere? I så fall hvem og hva slags oppgaver skal de utføre?

Cost Structure:

 • Når alt dette er på plass vil du få en oversikt over hva slags kostnader du kommer til å få eller har.

Gjør det selv da vel

Følger man denne modellen så vil du kunne få ett bedre innblikk i hvordan din forretningside ser ut og kan da velge å gå videre med å utvikle en forretningsplan. På Innovasjons Norges nettside fant jeg en praktisk lenke som kan fungere som en mal til å utforme din «Business Model Canvas».

Jeg håper dette ga deg en bedre forståelse for hvordan modellen «Business Model Canvas» fungerer. Har du en forretningside og kunne tenke deg å prøve ut denne modellen så sett i gang. Her er det bare prøving og feiling som må til for å få satt i gang din drøm om å starte egen bedrift eller komme frem til om nye ideer er gode eller mindre gode 😊

#dig2103, #digitalmarketing, #dig2100, #BusinessModelCanvas, #Arnekrokan

Blockchain forklart på en «forståelig måte»

hentet fra Pexels.com 26.01.2020

Hei,

I dette innlegget skal jeg ta for meg hva begrepet blockchain er for noe og hva vi eventuelt kan forvente oss av dette fenomenet i fremtiden.

I januar 2009 ble kryptovalutaen Bitcoing også forkortet BTC lansert. Satoshi Nakamoto som er grunleggeren av denne krytovalutaen ønsket ett system der man kunne overføre en virtuell valuta til hverandre uten at en tredjepart trengte å verifisere transaksjonen. Bitcoins kan lagres i en «wallet» som man kan ha tilgjengelig på en app i telefonen sin. Denne lommeboken er kryptert og sikret hvor det er kun du som kan ha tilgang til denne lommeboken. Blockchain teknologien som er kjernen i transaksjonene når man overfører bitcoins til hverandre har nå i nyere tid gjort at flere selskaper har sperret opp øynene for denne teknologien. Men hva er egentlig en blockchain?

Se for deg ett togsett. Dette togsettet består av flere «vogner» koblet sammen i en kjede. Hver av disse vognene sitter på samme informasjon men for at man skal kunne klare å gjøre endringer i denne informasjonen så må alle «vognene» i nettverket være enige om at endringen er i tråd med de forhåndsbestemte reglene som er satt for at man skal endre noe. Hvis ett av togsettene skal endres så må alle godkjenne at det kan gjøres.

«En blockchain er en database bestående av transaksjoner, organisert i blokker, distrubuert i et nettverk».

For å fortsette med eksempelet om «vogner» i togsettet så vil disse vognene være nettverket som informasjonen blir fordelt seg imellom. En «vogn» inneholder et sett med transaksjoner og disse transaksjonene har det vi kan kalle for en avtrykksfunksjon. Den neste «vognen» som er koblet sammen med foregående «vogn» vil ha en lenke til denne «vognen» og slik fortsetter det videre til neste «vogn». Dette gjør det at det blir en tryggere og sikrere måte å gjøre transaksjoner fordi det gjør det vanskelig å hacke, men også at man sparer seg for gebyrer og ventetiden ikke minst.

Selve konseptet blockchains synes jeg personlig er ett spennende tema. Det at flere selskaper begynner å se nyttigheten bak denne teknologien tror jeg også kommer til å revolusjonere måten vi har valutaer på i fremtiden. Det at man trygt og enkelt kan overføre penger for å betale for en vare eller kjøpe seg en tjeneste i fremtiden tror jeg nok flere også kommer til å forstå verdien av å bruke denne teknologien. Bankene vil nok måtte omstille seg og kaste seg på denne teknologien om de skal følge med den digitale utviklingen. Jeg tenker at de selskapene som kaster seg inn i bruken av blockchains kommer til å få konkurransefotrinn ettersom flere brukere ønsker å ha en mer kontroll av egen økonomi samt det å kunne styre sine penger uten at det skal bli for mye påvirket av tredjeparter. Jeg håper at den forklaringen jeg kom med var forståelig.

Kilder:

 • https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain   

#Blockchain, #dig2103, #digitalmarketing #dig2100, #arnekrokan